01/27/2023

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – mã: ACB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 6/4/2021.

Tại Đại hội, HĐQT ACB sẽ báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Theo đó, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản năm 2021 tăng 10%, tiền gửi khách hàng tăng 9%, tín dụng tăng 9% (điều chỉnh theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN cấp). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 10.602 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, ACB cho biết lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ của ngân hàng là 6.387 tỷ đồng, lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia là 1.282 tỷ.

Theo đó, lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức năm 2020 là gần 7.670 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến sẽ dùng 5.404 tỷ để chia cổ tức bằng cổ phiếu, tức tỷ lệ 25%. Ngân hàng cũng dự kiến năm sau sẽ tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%.

Thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 21.615 tỷ đồng lên 27.019 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn điều lệ là quý 3/2021.