01/27/2023

Mới đây, McKinsey đã công bố báo cáo mới về sự nổi lên của tầng lớp tiêu dùng mới tại Việt Nam với tiêu đề Tương lai châu Á – Diện mạo mới của người tiêu dùng Việt. Báo cáo này đã phác thảo những vấn đề mà các doanh nghiệp cần cân nhắc để giành được sự quan tâm của tầng lớp tiêu dùng mới tại Việt Nam.

Không chỉ là Hà Nội và TP. HCM

Theo McKinsey, ngoại trừ một số lĩnh vực như hàng xa xỉ cao cấp, đã qua rồi cái thời doanh nghiệp chỉ cần tập trung vào hai thị trường Hà Nội và TP. HCM. Các lĩnh vực cạnh tranh trong nước có tương tác trực tiếp với người tiêu dùng đang theo đuổi người tiêu dùng nông thôn tại nhiều khu vực địa lý rộng khắp. 

Các doanh nghiệp từng tự giới hạn bản thân ở việc chỉ phục vụ người tiêu dùng tại hai thành phố dẫn đầu Việt Nam sẽ cần mở rộng cách tiếp cận của mình. Để tiếp cận khoảng 50% dân số có thu nhập hơn 22.000 USD/năm, các doanh nghiệp cần có kế hoạch phân phối tới 15 thành phố lớn nhất.